Cookies hjælper os til at give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores ydelse, accepterer du vores cookies. Lær mere

Lokation

København K, 1436

Frist

31. March 2019

Fagområder

Ingen fagområder tilføjet

 • Hvordan skaber man god ledelse i en organisation med plads til vilde drømme? – Ungdomsøen søger Ø-Boss

  Lige ud for Nordhavn i København ligger en af verdens største kunstige øer, Middelgrundsfortet. Siden spejderbevægelsen med støtte fra Nordea-Fonden og A. P. Møller Fonden købte øen i 2015, har adskillige ildsjæle været engageret hele året rundt for at gøre den klar til indflytning. Når øen åbner til sommer, er det som Ungdomsøen. Et sted som er formet af frivillighed og foreningsliv, og som vil skabe nogle helt unikke rammer for unge mennesker i hele Danmark.

  Ungdomsøen skal skabe de næste generationers vigtigste samfundsbevægelser. Styrke generationer af unge i at blive aktive, engagerede og nysgerrige mennesker, som tager ansvar for hinanden, fællesskabet og udviklingen af vores samfund. Ungdomsøen er samtidig et sted, hvor unge mennesker kan få unikke oplevelser og engagere sig i aktiviteter med afsæt i fællesskab og netværksdannelse. Fra debatworkshops til musikarrangementer, og fra kajakpolo til overnatninger under åben himmel.

  For at sikre, at visionerne om Ungdomsøen bliver realiseret i virkelige muligheder for unge, bliver der skabt et professionelt sekretariat for øen, som får ansvaret for at understøtte udviklingen af liv og engagement på Ungdomsøen. I denne forbindelse skal der findes en leder til sekretariatet. Vi kalder denne person for ´Ø-Bossen’, og det er her du kommer ind i billedet.

  Som Ø-Boss bliver du leder for et relativt lille sekretariat af dygtige og engagerede projekt- og driftsfolk. Som Ø-Boss får du til opgave at være med til at skabe en transparent og effektiv organisering, som både skaber rum for at de mange forskellige typer projekter kan realiseres, og samtidig faciliterer fælles fodslag i en organisation med mange interessenter og forskellige ambitioner.

  Gode projekter skabes i fællesskab

  Ungdomsøen er et projekt, der kalder på nytænkning og kreativitet, men det er også et projekt, hvor det er afgørende, at visionerne omsættes til konkrete handlinger, som i sidste ende udmønter sig som reelle tilbud for ungdommen. Vi synes selv, at det er verdens fedeste job, men vi ved, at det er ligeså vigtigt, at du vælger os, som at vi vælger dig. For at skabe de bedste betingelser for, at vi kan mødes om dét, som jobbet faktisk indebærer, har vi bygget rekrutteringsprocessen op om en case, som tager udgangspunkt i de virkelige opgaver, man vil møde som Ø-Boss. Følg linket nedenfor, og se hvordan du skal gøre.

  Proces og vilkår

  Tidsfrist for ansøgning: For at komme i betragtning til stillingen skal du uploade din casebesvarelse og dit CV på Casefair.dk senest d. 31. marts 2019.

  Omfanget af din besvarelse: For at sikre lige vilkår for alle beder vi dig besvare casen på max. 1-2 sider (ekskl. evt. grafisk materiale eller lignende).

  Ansættelse: Der er tale om en fast stilling med 37 timers arbejdsuge. Stillingen er uden højeste tjenestetid. Ansættende myndighed er Fonden Ungdomsøen (fonden er under stiftelse), og du kommer til at referere til bestyrelsen for fonden, som udgangspunkt til bestyrelsesformand Lisbeth Trinskjær.

  Arbejdssted: Arbejdsstedet vil være delt mellem Ungdomsøen og Spejdercenter Holmen, som er beliggende Arsenalvej 10, 1436 København K. Der vil være behov for en høj grad af tilstedeværelse på øen, særligt i sommerhalvåret.

  Løn: Lønvilkår forhandles med udgangspunkt i dine kvalifikationer.

  Jobsamtaler: 1 runde samtaler afholdes d. 10.-11. april 2019 i København. 2 runde samtaler afholdes d. 23. april 2019.

  Tiltrædelse: d. 1. juni 2019, eller snarest derefter.

  Mere information om Ungdomsøen: https://ungdomsoen.dk

  Gode projekter skabes som bekendt i fællesskab, og du har sikkert også en masse spørgsmål du gerne vil stille os. Det er du meget velkommen til at gøre ved at kontakte Thea Hass, direktør i SPEJDERNE: thea.hass@spejderne.dk eller på tlf.: +45 29 68 19 81. Hvis du har spørgsmål til casen eller ansøgningsprocessen er du ligeledes velkommen til at kontakte Emil Daniel Christensen fra Socialpsykologerne, som bistår Ungdomsøen i rekrutteringsprocessen: emil@socialpsykologerne.com eller på tlf.: +45 51 51 89 80. Hvis du har spørgsmål, som ikke kan besvares af disse to, så kan du også kontakte Nanna Dahl, bestyrelsesmedlem for Ungdomsøen: nanna.dahl@ungdomsoen.dk eller på tlf.: 93 84 86 82.

   

  Full time
 • Ø-BOSS CASE: Ledelsesdilemmaer

  Ungdomsøen er for alle unge. Projektet er initieret af frivillige ildsjæle fra spejderbevægelsen, og med tiden er der kommet flere samarbejdspartnere til. Højskolerne, Dansk Ungdoms Fællesråd, Roskilde Festival m.fl. er alle engagerede i at gøre projektet levende og unikt for målgruppen af unge. De mange forskellige interessenter bringer hver især vigtig viden med sig i forhold til ambitiøse projekter, ledelse af frivillige, pædagogik og meget andet. De uanede muligheder, og de mange frivilliges, ansattes og interessenters forskellige drømme og ambitioner for projektet, gør eksekveringen af de enkelte projekter afgørende, ligesom det er vigtigt, at der bliver skabt en klar og let tilgængelig fortælling om, hvad Ungdomsøen tilbyder.

  Ledelse i store og komplekse projekter er fyldt med vanskelige dilemmaer. Dilemmaer er som bekendt karakteriseret ved ikke at have en entydig ´rigtig´ løsning (i så fald ville det ikke være et dilemma), men er i stedet noget, man hele tiden må forholde sig til som leder. I nærværende case vil vi gerne bede dig om at tage del i to af de konkrete dilemmaer, som optager os netop nu.

  Del 1: Medinddragelse og eksekvering

  Det første dilemma handler om det forhold, at Ungdomsøen har behov for, at både de mange samarbejdspartnere til Ungdomsøen og de unge selv, bliver medinddraget i skabelsen af de aktiviteter, som skal foregå på Ungdomsøen. Samtidig er det afgørende, at ideer omsættes til handling, og bliver omsat til reelle tilbud for de besøgende.

  Ungdomsøen har lige nu fire forskellige udviklingsspor: Trivsel, Ressourceknaphed, Demokrati og Metode/pædagogik.  Samtlige spor er sammensat af et konsortium af partnere til Ungdomsøen, herunder organisationer som: De grønne pigespejdere, Dansk Ungdoms Fællesråd, Det Danske Spejderkorps, Højskolerne, Ungdommens Røde Kors, KFUM-Spejderne, Roskilde Festivalen og mange andre.

  I nærværende case tager vi udgangspunkt i Trivselssporet, der retter sig imod at sætte trivsel blandt unge på dagsordenen, og forbedre trivslen blandt unge. Trivselssporet er kommet langt i ideudviklingen, og er nået frem til et konkret forslag om at facilitere workshops for unge om trivsel og fællesskaber. Casespørgsmålet lyder således:

  • Hvordan vil du bære dig ad med at skabe en organisationskultur hvor de forskellige engagerede medskabere oplever medejerskab, og hvor der samtidig er fokus på eksekvering af de enkelte projekter, således at de udmønter sig i konkrete tilbud på Ungdomsøen?
  • Hvordan kunne du konkret bære dig ad med at bakke op om trivselssporet, sådan at partnerne fortsat oplever ejerskab for deres initiativer, samtidig med at der er fokus på at omsætte visioner til handling?

  Del 2: Værdi og forretning

  Det andet dilemma omhandler forholdet mellem værdier og forretning. I dette eksempel handler det konkret om vores køkken på Ungdomsøen. I forbindelse med Ungdomsøens åbning er det afgørende, at vi får skabt et godt køkken på øen, der kan bespise de besøgende. Køkkenet tjener en vigtig dobbelt funktion, idet vi forestiller os at netop køkkenet kan være et samlingspunkt for en bæredygtig dagsorden, som vil passe ind i Ungdomsøens profil. Samtidig forventes det, at køkkenet kan generere et solidt overskud, der kan være med til at sikre øens finansiering. Kan man forene den bæredygtige dagsorden med behovet for at skabe en kommerciel forretning? Problemstillingen bliver ikke lettere af, at vi pt ikke har økonomisk fundament til at ansætte en køkkenleder. Omvendt er det et fair spørgsmål, om vi har råd til at lade være? Som Ø-Boss bliver køkkenet således et væsentligt tema/strategisk dilemma, og vi er derfor særdeles nysgerrige på at høre dine overvejelser om, hvordan du vil håndtere dette. Vi er især nysgerrige på at høre dine betragtninger om:

  • Hvordan vil du fortolke dilemmaet omkring køkkenets forretningsmæssige potentiale overfor Ungdomsøens vision om at skabe et køkken, der kan danne ramme for bæredygtighed og fællesskab blandt unge? Hvilke konkrete udfordringer kan du forudse?
  • Hvordan vil du forholde dig til nærværende dilemma? Er der nogen, du vil involvere for at håndtere dilemmaet, hvorfor og om hvad?

  Vi er nysgerrige på at høre dine bud på ovenstående opgaver, samt hvad du vil lægge særligt vægt på for at skabe handling bag projekterne for Ungdomsøen. Vi forventer ikke, at du laver en komplet handleplan, og vi kommer ikke til at bedømme dig på, hvorvidt din handleplan er i overensstemmelse med forhold i organisationen, som du af gode grunde endnu ikke har kendskab til. Vi vurderer din besvarelse på baggrund af dine refleksioner om de temaer, som er vigtige på Ungdomsøen, og som er beskrevet i vurderingskriterierne nedenfor. Du er velkommen til at inddrage tegninger, slides, videoklip eller andet, hvis du mener at det vil bidrage til at formidle dit budskab. For overskuelighedens skyld, vil vi gerne bede dig om at besvare casen på 1-2 normalsider. Til en evt. samtale vil vi tage afsæt i din besvarelse, og der vil være mulighed for at uddybe relevante aspekter af denne.

  Vurderingsgrundlag

  Vi mener, at vi skaber de bedste betingelser for en god og ordentlig rekrutteringsproces ved at være helt transparente om vores forventninger til dig som ansøger. Derfor har vi gjort os umage for at fremhæve vores vurderingsgrundlag så tydeligt som muligt:

  1.    Interessenthåndtering: Ungdomsøen er et projekt, der vækker engagement og drømme til live. Det er også et projekt, hvor forskellige aktører har forskellige forestillinger og ambitioner på øens vegne. Derfor er det afgørende, at man som Ø-Boss er god til at sætte sig ind i de forskellige interesser, der eksisterer for Ungdomsøen, og sikre at alle parter oplever sig medinddraget, også selvom det ikke er alle projekter, der kan blive til noget. Dette gælder både blandt de unge og frivillige, og blandt samarbejdspartnere, fonde eller andre medvirkende.

  2.   Ledelse: Du har en vis ledelseserfaring med i bagagen, som du kan trække på. Der er tale om ledelse af et stort og komplekst projekt, og du besidder evnen til at manøvrere i projektet, uden at ryste på hånden, men også uden at være enerådende. Du har blik for, at Ungdomsøen kun kan kun lade sig gøre som følge af utallige frivillige ø-aktive ildsjæles engagement, og kender værdien af tryg organisationskultur.

  3.   Eksekvering: For at sikre tydelighed og transparens i forhold til de aktiviteter og tilbud som Ungdomsøen rummer, er det afgørende at der bliver eksekveret på nogle af de mange gode projekter, som allerede eksisterer på øen.

  4.   Kommunikation: Som Ø-Boss for Ungdomsøen bliver du øens ansigt udadtil, og det er derfor vigtigt, at du formår at kommunikere den værdimæssige fortælling om Ungdomsøen på bedste vis. Det kan være overfor unge, der besøger Ungdomsøen for første gang, overfor nye eller kendte samarbejdspartnere, eller på Naturmødet eller Folkemødet. Du skal stå i spidsen for øens kommunikative fortælling, både indadtil og udadtil, og din kommunikation skal ramme plet, uanset hvem du står overfor.

  5.   Driftsforståelse: For at sikre, at der også i fremtiden kan være plads til vilde drømme på Ungdomsøen, er det afgørende at ´virksomheden´ Ungdomsøen bliver styret med det nødvendige overblik. Ungdomsøens størrelse og særlige beliggenhed er med til at gøre det til en helt særlig driftsopgave at lede Ungdomsøen. Der er både behov for drift af køkken og vedligehold af fortet, samtidig med at Ungdomsøens tilbud til erhvervslivet i form af kursus- og konferencelokaler skal genere et forretningsmæssigt overskud, der kan bruges til at skabe de unges projekter.

   

  Spørgsmål

  For at komme i betragtning til stillingen som Ø-Boss skal du uploade:

  1. Casebesvarelse
  2. CV

Filer

Denne Case har ingen filer

Jobkategori

Ledelse

Virksomhed

Ungdomsøen

Arsenalvej 10

1436 København K

Kontaktpersoner

Emil Daniel Christensen

emil@socialpsykologerne.com